wavicide

ویویساید - ۰۱


 • PH= 6.5
 • محلول آماده مصرف با پایه گلوتار آلدئید 2/65 %
 • فاقد بوی زننده و دارای عوامل ضدخورندگی
 • قابلیت بازمصرف 30 روز طبق تأییدیه FDA
 • تنها محصول دارای تأییدیه مستقیم از سازندگان اسکوپ مانند : Pentax, Philips, Olympus و ...
 • دارای تأییدیه کشور آمریکا : CDPH, CDC, ISO 9001, ISO 13485, FDA
 • دارای گواهی فروش آزاد در کشور آمریکا (Free Sale Certificate)
 • فاقد مواد سرطان زا ارتوفنیل فنول
 • ثبت شده در FDA : K914749


اعتبارسنج ویویساید


 • اندیکاتور اعتبارسنجی حداقل غلظت موثر ویویساید-01
 • امکان دستیابی به نتیجه طی مدت 3 دقیقه
 • ضریب خطای 0.001 درصد
 • ثبت شده در FDA : 2800-880


solucide

سولوساید


 • اثر سریع ضد میکروبی در 1 دقیقه
 • قابلیت پاک کنندگی و ضدعفونی کنندگی همزمان سطوح
 • نسل جدید آمونیوم های چهارظرفیتی با پایه آب
 • سریع الاثر دربرابر مایکوباکتریوم TB در کمتر از 5 دقیقه
 • فاقد الکل، گلوتارآلدئید و فنل و کلر
 • دارای تأییدیه کشور آمریکا : CDPH, CDC, ISO 9001, EPA, ISO 13485
 • دارای گواهی فروش آزاد در کشور آمریکا ( Free Sale Certificate )
 • دارای استاندارد OSHA برای مقابله با پاتوژن ها با منشأ خونی HIV, HCV, HVB و ...
 • ثبت شده در EPA : 83-1839


ویویزایم


 • خنثی
 • اثر سریع ضد میکروبی در کمتر از 3 دقیقه
 • محلول ایده آل برای استفاده جهت آلودگی زدایی پیش از CSR مراکز درمانی
 • فرمولاسیون قوی چندآنزیمی جهت زدودن هرگونه آلایندگی(به ویژه پروتئین ها)
 • مقرون به صرفه(تهیه 512 لیتر محلول آماده مصرف از هر 4 لیتر محلول کنستانتره)
 • دارای تأییدیه از شرکت های معتبر تجهیزات پزشکی مانند : Philips , Pentax , Olympus و ...
 • دارای گواهی فروش آزاد در کشور آمریکا ( Free Sales Certificate)
 • ویویزایم با کف زیاد مناسب جهت شستشوی دستی
 • ثبت شده در FDA : 2013736
 • تنها محصول دارای تأییدیه مستقیم از سازندگان انواع اسکوپ مانند Pentax, Philips, Olympus
 • سازگاری با آب سخت و عدم سمیت

wavizyme

medizyme

مدیزایم


 • خنثی
 • اثر سریع ضد میکروبی در کمتر از 3 دقیقه
 • محلول ایده آل برای استفاده جهت آلودگی زدایی پیش از CSR مراکز درمانی
 • فرمولاسیون قوی چندآنزیمی جهت زدودن هرگونه آلایندگی(به ویژه پروتئین ها)
 • مقرون به صرفه(تهیه 512 لیتر محلول آماده مصرف از هر 4 لیتر محلول کنستانتره)
 • دارای تأییدیه از شرکت های معتبر تجهیزات پزشکی مانند : Philips , Pentax , Olympus و ...
 • دارای گواهی فروش آزاد در کشور آمریکا ( Free Sales Certificate)
 • مدیزایم با کف اندکی (Low Foam) مناسب جهت شستشوی اتوماتیکو همچنین شستشوی دستی
 • ثبت شده در FDA : 4010-864
 • تنها محصول دارای تأییدیه مستقیم از سازندگان انواع اسکوپ مانند Pentax, Philips, Olympus
 • سازگاری با آب سخت و عدم سمیت